nr nazwisko imię 09-04-2017 23-04-2017 07-05-2017 09-07-2017 razem
1 Jankiewicz Piotr 1 3 5 1 10
2 Makarewicz Paweł 3 1 2 9 15
3 Dzięgielewski Krzysztof 2 7 6 4 19
4 Bąk Andrzej 6 30 1 5 42
5 Maciejewski Maciej 5 2 11 30 48
6 Gąsiewski Piotr 10 21 8 10 49
7 Polakowski Zbigniew 13 9 9 21 52
8 Dzięgielewski Andrzej 30 21 3 2 56
9 Gdowik Antoni 15 8 4 30 57
10 Rutkowska Halina 8 30 16 3 57
11 Kapusto Wojciech 21 4 7 30 62
12 Rutkowski Edward 11 30 14 11 66
13 Klimaszewski Julian 7 21 13 30 71
14 Giedrys Grzegorz 19 5 21 30 75
15 Kwilosz Sławomir 12 30 21 12 75
16 Giedo Jan 17 21 21 21 80
17 Jaworski Karol 4 30 30 30 94
18 Weraksa Benedykt 30 6 30 30 96
19 Pachulski Marek 30 30 30 6 96
20 Macholla Jurysław 30 30 30 7 97
21 Maciejewski Marcin 30 30 30 8 98
22 Toruński Zdzisław 9 30 30 30 99
23 Kaulbarsz Andrzej 30 30 10 30 100
24 Giedrys Tadeusz 20 30 21 30 101
25 Kulesza Roman 21 21 30 30 102
26 Tymicki Karol 30 21 21 30 102
27 Pecyna Andrzej 30 30 12 30 102
28 Kopyciński Stanisław 13 30 30 30 103
29 Kulikowski Ireneusz 30 30 15 30 105
30 Bądkowski Artur 16 30 30 30 106
31 Wikiera Jarosław 18 30 30 30 108
32 Jureko Witold 21 30 30 30 111
33 Kobuz Marcin 30 21 30 30 111
34 Madej Witold 21 30 30 30 111
35 Pełszyk Jerzy 30 21 30 30 111
36 Poznański Krzysztof 30 21 30 30 111
37 Puchalski Marek 30 21 30 30 111
38 Stankiewicz Jan 30 21 30 30 111
39 Szymczak Piotr 30 21 30 30 111
40 Wilkosz Edward 21 30 30 30 111
41 Słodkiewicz Edward 30 30 30 21 111

 

Informujemy że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał w dniu 24 lipca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z dn.8.08.2017 r., poz.1510).

W myśl zawartych w tym rozporządzeniu zapisów, zmianie ulegają okresy ochronne dla następujących gatunków ryb poławianych w powierzchniowych wodach śródląd...owych:

1. Sum (Silurus glanis L.) – od 1 stycznia do dnia 31 maja;

2. Szczupak (Esox lucius L.) – od 1 stycznia do dnia 30 kwietnia;

3. Węgorz (Anguilla anguilla L.) – od 1 grudnia do dnia 31 marca.

W związku z tym Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego podjął w dniu 26 sierpnia br. uchwałę o zmianie w obowiązujących zapisach Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW w punktach dotyczących okresów ochronnych suma i węgorza. W przypadku szczupaka zapisy RAPR nie ulegają zmianie, gdyż są tożsame z wydanym rozporządzeniem. Oznacza to, że wydłużony okres ochronny dla szczupaka obowiązuje teraz na wszystkich śródlądowych wodach powierzchniowych w kraju, a nie jak dotychczas tylko tych użytkowanych przez PZW.

Pamiętać jednak należy, że zgodnie z Rozdz. VI pkt. 11. RAPR okręgi PZW w uzasadnionych przypadkach mają prawo do wydłużenia okresu ochronnego poszczególnych gatunków ryb.